Informirajte se
Slider

SVE NAŠE OBJAVE

Centar za socijalnu skrb Garešnica objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu vozila za djelatnost Centra

Poziv na dostavu ponude

 

Potrebna dokumentacija:

Ponudbeni list

Troškovnik

 

 

/ / Javna nabava

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je  Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od  9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, ograničenja prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

  • na adresu: Centar za socijalnu skrb Garešnica, Vladimira Nazora 13, 43280 Garešnica
  • elektroničkom poštom: korisnik024@SOCSKRB.HR
  • usmeno u prijemnom uredu Centra za socijalnu skrb Garešnica
  • telefonom na 043/531-189
  • Službenik za informiranje: Dejan Popović, dipl. iur., e-mail: Dejan.Popovic@SOCSKRB.HR

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, međutim, korisniku prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija, naplatit će se naknada u visini stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/2013.).

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu

Loading...