Natječaji

OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO LIKVIDATOR-BLAGAJNIK, radnik III. vrste

Puni tekst obavijesti:

 OBAVIJEST KANDIDATIMA O PROVEDBI PISMENOG TESTIRANJA ZA RADNO MJESTO LIKVIDATOR-BLAGAJNIK, radnik III. vrste 

Opis poslova radnog mjesta likvidator-blagajnik: – vrši sve uplate i isplate izvršene putem blagajne centra te vodi evidenciju o tome, – plaća i arhivira ulazne i izlazne račune, predračune i ponude, -preuzima račune dobavljača, knjiži, kompletira dokumentaciju te priprema račune za plaćanje, – vodi i sastavlja te zaključuje dnevni blagajnički izvještaj, – vrši izradu, obračun i isplatu putnih naloga, – prati i evidentira prihode i trošak prema vrsti i mjestu troškova te prati i evidentira sredstva po narudžbenicama, – preuzima, knjiži i odlaže izvode o promjenama i stanju žiro-računa centra te vodi evidenciju o tome, – vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijala te dodjeljuje inventarske brojeve novoj dugotrajnoj imovini i sitnom inventaru, – vrši isplatu žurnih jednokratnih naknada, – vrši isplatu gotovinskih sredstava za gorivo, – nabavlja kancelarijski materijal za potrebe centra, – sudjeluje u obračunu i isplati svih vrsta socijalnih prava i usluga, – vodi analitičku evidenciju korisnika socijalnih prava i usluga, – sudjeluje u vođenju evidencije i obračunu svih vrsta osobnih primanja i obustava : plaće, autorski honorari, ugovori o djelu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, bolovanja, piše virmane, poštanske uputnice i dr., – sudjeluje u izradi svih financijskih izvještaja, – obavlja druge poslove utvrđene zakonom, propisima i po nalogu ravnatelja.

Pismeno testiranje će se provesti iz slijedećih područja: računala i Windows, MS Office s posebnim naglaskom na Excel, financijsko izvještavanje, novčano poslovanje, knjigovodstvo proračuna, isplate plaća i naknada, blagajničko poslovanje i isplate novčanih davanja iz sustava socijalne skrbi.

Pismeno testiranje održati će se dana 26. kolovoza 2019. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice (na katu) na adresi Garešnica, Vladimira Nazora 22.

Kandidati na testiranju trebaju imati osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.