Politika zaštite privatnosti

Internet stranice Centra za socijalnu skrb Garešnica (u daljnjem tekstu: Centar) možete posjetiti anonimno, tj. bez da nam ustupite svoje osobne podatke. Međutim, ukoliko nam dobrovoljno ustupite podatke, smatramo da ste prethodno proučili ovu Izjavu o zaštiti privatnosti (u daljnjem tekstu: Izjava o privatnosti) te da istu razumijete i u cijelosti prihvaćate.

Koje podatke prikupljamo?
Preko naših internet stranica prikupljamo podatke koje nam dobrovoljno pošaljete korištenjem kontakt forme na internet stranici, putem elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.
Osobnim podacima, a samim time i povjerljivim podacima, smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona i sl).
Upisom/slanjem osobnih podataka potvrđujete da ste nam svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

Kako koristimo prikupljene podatke?
Prikupljene podatke koristimo prije svega kako bismo odgovorili na Vaš upit, a potom i kako bismo Vas eventualno obavijestili o Vašim pravima i obvezama ili nekim drugim relevantnim informacijama za koje pretpostavljamo da bi Vas mogle interesirati.

Sigurnost prikupljenih podatka
Centar na internet stranicama štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na serveru pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Primjena kolačića
Na internet stranicama Centra primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi, isključivo u svrhu boljeg korisničkog iskustva prilikom ponovnog posjeta stranicama (memoriranja preferencija). Osim toga posjete stranicama CZSS Garešnica evidentiraju se u internetskim servisima za analitiku posjeta stranicama koje koristimo isključivo u svrhu unapređenja korisničkog iskustva.

Promjena Izjave o privatnosti
Centar može u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti Izjavu o privatnosti. Promijenjena Izjava o privatnosti postaje važeća objavom na internet stranicama Centra.

Mjerodavno pravo
Na pristup i korištenje internet stranica Centra te Izjavu o privatnosti primijenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Primjena Izjave o privatnosti
Ova izjava o privatnosti primjenjuju se od 01. svibnja 2019. godine.

Centar za socijalnu skrb Garešnica