Uvjeti korištenja internet stranica

Korištenjem internet stranica Centra za socijalnu skrb Garešnica (u daljnjem tekstu: Centar) smatra se da ste upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate.

Internet stranice
Internet stranicama Centra smatraju se svi sadržaji objavljeni na domeni http://czss-garesnica.hr
Internet stranice Centra informativne su naravi i ne obvezuju Centar. Naime, informacije koje Centar objavljuje na internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja te iako se iste s najvećom mogućom pažnjom redovito provjeravaju i ažuriraju, ne može se isključiti mogućnost netočnosti pojedinih podataka.
Svi posjetitelji imaju pravo besplatno koristiti internet stranice Centra ukoliko ne krše ove Uvjete korištenja internet stranica.

Ograničenje odgovornosti
Centar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje internet stranica Centra od strane posjetitelja bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja internet stranica Centra. Odricanjem od navedene odgovornosti Centru nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

Autorska prava
Svi sadržaji objavljeni na internet stranicama Centra vlasništvo su Centra i smiju se koristiti (pregledavati, preuzimati, ispisivati, kopirati, javno prikazivati, objavljivati, distribuirati) samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ali uz uvjet da nisu učinjene nikakve izmjene sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja Centra.
Svaka povreda autorskih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje ovih uvjeta korištenja i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Zaštita osobnih podataka
Centar poštuje te štiti privatnost posjetitelja svojih internet stranica u skladu s Politikom zaštite privatnosti.

Promjena Uvjeta korištenja
Centar može u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja. Promijenjeni Uvjeti korištenja postaju važeći objavom na internet stranicama Centra.

Mjerodavno pravo
Na pristup i korištenje internet stranica Centra te Uvjete korištenja primijenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Primjena Uvjeta korištenja
Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01. siječnja 2018. godine.

Centar za socijalnu skrb Garešnica